Vilties gija

Kiekviena maisto pakuotė yra rūpesčio ir vilties gija. Mūsų senoliams, patyrusiems daugybę išbandymų, vaikams, augantiems tarp karo išbandymų.

Ačiū už galimybę būti šios kilnios misijos dalimi.  Mūsų rankos yra jūsų širdžių pratęsimas – visi mūsų fondo partneriai ir globėjai, padedantys sunkumų ištiktiems ukrainiečiams.