Partnerystė su Taivano fondu „TZU CHI”

Geros žinios iš labdaros fondo „Maistas Ukrainai“! Fondo vadovas Nerijus Udrėnas susitiko su fondo partneriais ir draugais – Taivano budistų Tzu Chi labdaros fondo generaliniu direktoriumi Po-Wen Yen ir fondo specialistu Johanu Alvalu.
Susitikime aptarti paramos Ukrainai 2024 metais planai, svarstytos naujos koncepcijos ir būdai, kuriais būtų galima padėti gyventojams.
Svarbu pažymėti, kad TZU CHI fondas jau 2023 metais suteikė didelę paramą Ukrainos piliečiams. Bendra pagalbos suma siekė 278 000 USD, kurie buvo paversti maisto produktais itin sunkiomis dėl karo sąlygomis gyvenantiems gyventojams.
2024 metais tęsiame partnerystę, kuri yra didelis žingsnis mūsų bendros misijos link. Šiemet paramos programa platesnė nei pernai, suma sieks įspūdingą 500 000 USD!
Nuoširdžiai dėkojame Budistų Tzu Chi labdaros fondui už pasitikėjimą ir paramą ukrainiečiams šiuo sunkiu karo laikotarpiu. Mūsų partnerystė yra labai vertinga ir džiaugiamės galėdami dirbti kartu, kad padėtume tiems, kuriems reikia pagalbos.