Gerumo nebus perdaug

Mes ir toliau padedame ir dėkojame visiems, kurie remia mūsų fondo „Maistas Ukrainai“ labdaringą veiklą. Per pastaruosius pusantrų metų mums pavyko sutelkti beveik 80 mln. grivinų, kurie virto labai svarbia pagalba maistu karo aukoms.
Maisto rinkiniai yra būtina pagalba žmonėms, patekusiems į sunkią padėtį. Tai šeimos, kurios prarado namus arba buvo priverstos juos palikti, taip pat vieniši senyvo amžiaus žmonės ir asmenys su negalia. Šiuo metu jie neturi galimybės patys susitvarkyti savo gyvenimo, todėl jiems reikalinga mūsų pagalba.
Taigi mes nenustojame dirbti – nuo pirmosios plataus masto invazijos dienos iki dabar. JŪSŲ DĖKA.